Hüsrev Efendi Üstadımız

Hüsrev Efendi Üstadımız

Ahmed Hüsrev Efendi, 1899 yılında Isparta’da dünyaya gelmiştir. Dedesi Isparta vâlilerinden Hacı Edhemzade Ali Ağa’dır. Soyu anne tarafından Hz. Hüseyin yoluyla Peygamber Efendimiz (asm)’a, baba tarafından ise Hz. Ebû Bekir (ra)’a dayanmaktadır. Çocukluk ve gençlik devresinde gerek dinî, gerek dünyevî açıdan iyi bir eğitim gördü. Küçük yaşlardan itibaren yardımseverliği, takvası ve sünnet-i seniyyeye bağlılığı sebebiyle arkadaş çevresinde kendisine Hızır denilirdi.

Dosyalar